Menu nl

Aanvraag verzekering TOURING BIJSTAND

Om een verzekering TOURING BIJSTAND aan te vragen, gelieve het onderstaande formulier in te vullen en door te sturen.

U krijgt uw polis dan zo spoedig mogelijk toegestuurd per email.

U kan kiezen uit 5 formules :

TOURING BELGIUM Basis (Jaarpremie 128€) :

 • Technische bijstand 7/7 dagen, 24h/24 gedurende 12 maanden
 • Vanaf thuis en op de weg met maximaal 5 interventies per jaar
 • in geval van pannes, incidenten en ongevallen
 • Lange afstandsslepen (garage van uw keuze)
 • Terug naar huis service voor de bestuurder en alle inzittenden
 • Bijstand aan moto’s
 • Optie 2e voertuig +106€ (zonder vervangwagen)

TOURING BELGIUM Plus (Jaarpremie 185€) :

Alle voordelen van de Basisformule, vermeerderd met :

 • Gratis vervangwagen (tot 5 dagen)
 • vervangingschauffeur (brengt het voertuig en inzittenden naar huis in geval van ongeval of ziekte)
 • hulp bij het invullen van een aanrijdingsformulier
 • optie 2e voertuig +98€ (zonder vervangwagen)

TOURING BELGIUM FIRST (Jaarpremie 219€) :

Alle voordelen van de Plusformule, vermeerderd met :

 • Vervangwagen van hogere categorie en volume
 • Dossier wordt met voorrang behandeld + systematisch sturen van een takelwagen met vervangwagen + taxi-service bij hoogdringendheid (afspraak, vergadering, ….)
 • Terugbezorging van het herstelde voertuig naar de plaats waar de klant het wenst + recuperatie van de vervangwagen.

TOURING BELGIUM START (Jaarpremie 68€) :

 • Technische bijstand 7/7 dagen, 24h/24 gedurende 12 maanden
 • in geval van pannes en incidenten, uitgezonderd self-inflicted
 • vanaf thuis en op de weg, maximaal 2 interventies per jaar
 • sleping en terug naar huis service is betalend / geen vervangvoertuig

TOUR BELGIUM START PLUS  (Jaarpremie 88€) :

 • Technische bijstand 7/7 dagen, 24h/24 gedurende 12 maanden
 • in geval van pannes, incidenten en ongevallen, uitgezonderd self-inflicted
 • vanaf thuis en op de weg, maximaal 2 interventies per jaar
 • lokaal slepen (lange afstandsslepen is betalend) & bijstand aan moto’s
 • geen vervangingsvoertuig en terug naar huis service is betalend

 

Aanvraagformulier TOURING BIJSTAND